Hi! I’m Alan! #TRAPO!

Hey Alan, here’s a song for you from Yano before Dong Abay became a certified whack-o shitting nonsense in social media: Wala kang silbe! Walakang silbe sa amin! Trapo, trapo ka kasi Trapo! Trapo, trapo ka kasi! Di na binoboto, pero nanalo Di na binoboto, pero nanalo Enjoy it while you can, Uncle Fester. People…

Read More

Hindi problema ng buong bansa

Ang hindi mapigilang gawain ng maraming tao ay palabasin na problema ng buong bansa o kahit ng buong mundo pa nga ang isang bagay na, sa totoo, ay personal mo lang na problema. Bakit ba nahihiya ang mga tao aminin na pansariling kapakanan nila ang pangunahin nilang isinusulong? Ano ang nakakahiya doon? Ano ba ang…

Read More